• T2. Th5 27th, 2024

những trang nhà cái uy tín

trang nhà cái uy tín

Gặp thông tin chiến thắng trên Internet, chiến thắng thông tin trực tuyến: cẩn thận đánh dấu lừa đảo

Byawei

Th5 3, 2024

chiến thắng thông tin trực tuyến: cẩn thận đánh dấu lừa đảo

Trong thời đại Internet, nhiều thông tin, trong đó có nhiều thông tin về giải thưởng. Một số tội phạm đã lợi dụng tính tham lam của người ta, truyền bá thông tin sai lệch về chiến thắng và lừa đảo tiền bạc.

thông tin chiến thắng trên mạng thường là nhãn sai

Những thông tin về chiến thắng trên mạng thường cho rằng người dùng chiến thắng trong một sự kiện nào đó và những giải thưởng đó đáng giá rất nhiều. Hầu hết những thông tin này đều là giả tạo, và những kẻ bất hợp pháp đã khiến người dùng tin rằng mình đã trúng số bằng cách làm giả trang web, gửi email hoặc tin nhắn giả.

đừng tin vào thẻ thông tin chiến thắng

Chúng ta phải cảnh giác và không tin những thông tin về chiến thắng trên mạng. Chiến thắng chính thức thường được thông báo qua các kênh chính thức, không có cách nào khác để liên lạc riêng với người dùng. Nếu nhận được tin tức lạ hoặc thư mà họ cho là đã trúng giải, hãy chắc chắn để xác minh nguồn gốc của nó, nếu cần thiết, hãy hỏi các cơ quan chính thức.

cảnh giác với nhãn hiệu lừa đảo trên mạng

Bất hợp pháp sử dụng thông tin chiến thắng lừa đảo, thường có những cách sau đây: yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng, hoặc thanh toán thuế; Yêu cầu nạn nhân mua hàng hóa hoặc dịch vụ được chỉ định để nhận được giải thưởng; Thúc đẩy nạn nhân đầu tư hoặc tham gia vào các hoạt động tài chính khác, lừa đảo tiền bạc.

phòng chống lừa đảo

Phòng chống lừa đảo mạng, bạn cần phải làm những điều sau đây: không tin rằng thông tin chiến thắng trực tuyến; Không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng cho người lạ; Không mua hàng hóa hay dịch vụ không rõ nguồn gốc; Không tham gia vào các hoạt động đầu tư hay tài chính mà người lạ giới thiệu; Cảnh giác và báo cáo thông tin khả nghi.

By awei